Årets generalforsamling afholdes i cafeteriet i Vigersted Hallen onsdag d. 21. marts 2018. Vi begynder kl. 19, hvor der vil blive serveret kaffe og kringle. Forslag til punkter til generalforsamlingen skal være forretningsudvalget i hænde mindst 8 dage før. Forretningsudvalget består af Signe Andersen, Karina Kristensen og Thomas Lausten.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Beretning fra formanden.

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab.

Pkt. 4: Udvalgene aflægger beretning.

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 6: Budget for 2016

Pkt. 7: Fastlæggelse af kontingent 2017/2018

Pkt. 8: Valg af a. Forretningsudvalg, b. Bestyrelsesmedlemmer og c. Revisorer

Pkt. 9: Eventuelle punkter

Billeder fra Gymnastik 2015

Se de nyeste billeder fra Gymnastikopvisning den 21. marts 2015. Se billederne her.

Invitation til juletræsfest 2017

Vigersted IF inviterer til juletræsfest! Søndag d. 3. december er der juletræsfest i Vigersted Idrætsforening. fra 15:00-16:30. Du kan læse alt om arrangementet (eller downloade og udskrive) her: Invitation til juletræsfest 2017.


Se alle nyheder