Årets generalforsamling afholdes i cafeteriet i Vigersted Hallen onsdag d. 21. marts 2018. Vi begynder kl. 19, hvor der vil blive serveret kaffe og kringle. Forslag til punkter til generalforsamlingen skal være forretningsudvalget i hænde mindst 8 dage før. Forretningsudvalget består af Signe Andersen, Karina Kristensen og Thomas Lausten.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Beretning fra formanden.

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab.

Pkt. 4: Udvalgene aflægger beretning.

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 6: Budget for 2016

Pkt. 7: Fastlæggelse af kontingent 2017/2018

Pkt. 8: Valg af a. Forretningsudvalg, b. Bestyrelsesmedlemmer og c. Revisorer

Pkt. 9: Eventuelle punkter

Instruktører søges!

VIF har de sidste år haft en stor fremgang i medlemstallet, hvilket vi er glade for. I den nye sæson mangler vi dog stadig et par instruktører over 18 år, som er interesseret i … Læs mere

Årets kammeratsskabspokal

Lions Klub i Ringsted har indstiftet en kammeratsskabspokal, der uddeles til en særlig god kammerat i kampen mod mobning. Hver enkel idrætsforening i Ringsted udnævner således en prismodtager hvert år. Vigersted Idrætsforening (VIF) har … Læs mere


Se alle nyheder