Årets generalforsamling afholdes i cafeteriet i Vigersted Hallen onsdag d. 21. marts 2018. Vi begynder kl. 19, hvor der vil blive serveret kaffe og kringle. Forslag til punkter til generalforsamlingen skal være forretningsudvalget i hænde mindst 8 dage før. Forretningsudvalget består af Signe Andersen, Karina Kristensen og Thomas Lausten.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Beretning fra formanden.

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab.

Pkt. 4: Udvalgene aflægger beretning.

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 6: Budget for 2016

Pkt. 7: Fastlæggelse af kontingent 2017/2018

Pkt. 8: Valg af a. Forretningsudvalg, b. Bestyrelsesmedlemmer og c. Revisorer

Pkt. 9: Eventuelle punkter

Generalforsamling i Vigersted Idrætsforening d. 20. marts

Der indkaldes til generalforsamling i Vigersted Idrætsforening d. 20. marts kl. 19:00-20:30. Generalforsamlingen finder sted i Cafeteriet i Vigersted Hallen. Traditionen tro serveres der kaffe og kringle. Man kan se dagsorden for generalforsamlingen i … Læs mere

Billeder fra Gymnastik 2015

Se de nyeste billeder fra Gymnastikopvisning den 21. marts 2015. Se billederne her.


Se alle nyheder