Årets generalforsamling afholdes i cafeteriet i Vigersted Hallen onsdag d. 21. marts 2018. Vi begynder kl. 19, hvor der vil blive serveret kaffe og kringle. Forslag til punkter til generalforsamlingen skal være forretningsudvalget i hænde mindst 8 dage før. Forretningsudvalget består af Signe Andersen, Karina Kristensen og Thomas Lausten.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Beretning fra formanden.

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab.

Pkt. 4: Udvalgene aflægger beretning.

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 6: Budget for 2016

Pkt. 7: Fastlæggelse af kontingent 2017/2018

Pkt. 8: Valg af a. Forretningsudvalg, b. Bestyrelsesmedlemmer og c. Revisorer

Pkt. 9: Eventuelle punkter

Billeder af træningscenterets 10-års jubilæum

Træningscenterets fejrede 10-års jubilæum d. 5. nov. 2017 i Vigersted Hallen. Se billederne lige HER.

Stormøde i forsamlingshuset

Dilettanten holder stormøde i forsamlingshuset torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.30 – så kom frisk og deltag!


Se alle nyheder