Vi er en aktiv forening i dit lokalområde, som tilstræber at have et så bredt aktivitetstilbud til alle aldersgrupper som muligt.

Nuværende aktiviteter:

 • Billard
 • Dilletant for alle aldre
 • Gymnastik
 • “Vakse voksne” for arbejdsfri og pensionister
 • Træningscenter, spinning, løb m.m.
 • Inliners

Vi er altid parate til at tage nye initiativer på programmet, hvis der skulle være interesse for det.

Aktivitetssted:
Vores aktiviteter udbydes i stor udstrækning i og omkring Vigersted-hallen.

Kontakts os:
Hvis du vil vide mere om os, er du velkommen til at kontakte forretningsudvalget eller kontaktpersonen for den aktivitet du er interesseret i. Du er også velkommen til at sende os en på adresse: webmaster(at)vigersted-if.dk

VIF Historie
Foreningen blev stiftet i 1938, hvor området var et typisk landbrugssamfund. Mange gårde med en masse ansatte, som brugte deres sparsomme fritid i foreningen.
Det var primært fodbold og håndbold om sommeren og gymnastik om vinteren. Boldspil foregik på de steder, hvor det var muligt at finde et rimeligt underlag. Gymnastik foregik i forsamlingshuset.
Der var stor opbakning i lokalområdet til at få nye faciliteter. Det fik vi i 1961 og 1962, hvor den nuværende skole blev bygget.
Gymnastiksalen og det udendørs idrætsanlæg blev herefter foreningens hjemsted.
I 1978 udvidede skolen og i den forbindelse blev Vigersted-hallen indviet. Her er der i dag mange aktiviteter og udover os, er også Kværkeby IF, Jystrup IF og Allindelille IF brugere af hallen.

VIF “bestyrelse”
Vigersted IF ledes af en bestyrelse som for tiden består af 10 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i slutningen af februar. Foreningen har for tiden ingen fællesformand, men ledes af et forretningsudvalg på 3 medlemmer som vælges bland bestyrelsesmedlemmerne.
Vigersted IF har trænere og instruktører der i lighed med bestyrelsen arbejder på frivillig basis, hvilket betyder at vi ikke udbetaler løn. Der kan være tale om omkostningsgodtgørelse, idet vi også har den holdning, at man ikke som frivillig skal have udgifter på sit “job”.
Det er et klart mål for Vigersted IF, at medlemskontingentet ikke skal være større end alle kan betale.

Samarbejde med andre:
I et forsøg på at sikre alle et så attraktivt idrætstilbud som muligt, har vi i nogen aktiviteter et tæt og godt samarbejde med naboforeningerne. Bl.a. har vi med held gennem en del år arbejdet sammen med Kværkeby IF omkring fodbold for børn og unge. Vi forventer at samarbejde på tværs af de lokale idrætsforeninger bliver større de kommende år.

Lokalnyt:
Hvis du har behov for at høre mere om os, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os direkte, men du vil altid kunne læse om os i Lokalnyt.

VIF bestræber sig på:

 • at der skal være plads til alle
 • at have et bredt aktivitetstilbud
 • at støtte trænere med kurser
 • at være imødekommende over for nye medlemmer
 • at være synlig i lokalområdet
 • at være åbne overfor forslag til nye aktiviteter
 • at være åbne overfor et tættere samarbejde med naboforeningerne
 • at holde kontingentet så lavt at alle kan deltage
 • at medlemskontingentet skal bruges til gavn for medlemmerne (rekvisitter, redskaber, ture m.v.)

VIF forventer af sine medlemmer:

 • at man tager hensyn til de øvrige medlemmer
 • at man betaler sit kontingent til tiden
 • at man påtager sig et ansvar overfor foreningen (lokaler, inventar og rekvisitter)
 • at forældre hjælper med transport til kampe
 • at man giver en hånd med, når der arrangeres eksempelvis opvisning, turneringskampe, byfest, egnsspil, stævner etc.
 • at eventuelle klager over foreningen bliver fremsat for bestyrelsen/træneren på en sober måde.