VIF bestræber sig på:

 • at der skal være plads til alle
 • at have et bredt aktivitetstilbud
 • at støtte trænere med kurser
 • at være imødekommende over for nye medlemmer
 • at være synlige i lokalsamfundet
 • at være åbne over for forslag til nye aktiviteter
 • at være åbne over for tættere samarbejde med naboforeningerne
 • at holde kontingentet så lavt at alle kan deltage
 • at medlemskontingentet skal bruges til gavn for medlemmerne
  (rekvisitter, redskaber,  ture m.v.)

VIF forventer af sine medlemmer:

 • at man tager hensyn til de øvrige medlemmer
 • at man betaler sit kontingent til tiden
 • at man påtager sig et ansvar overfor foreningen
  (lokaler, inventar, og rekvisitter)
 • at forældre giver en hånd med, når der arrangeres eksempelvis; opvisning, Sct. Hansbål, fastelavnsfest, byfest, juletræsfest, egnspil, stævner.
 • at eventuelle klager over foreningen bliver fremsat for bestyrelsen/træneren
  på en sober måde

VIF´s etik-udarbejdet på kursus i 2002 og revideret på bestyrelsesmødet i oktober 2012.