Årets generalforsamling afholdes i cafeteriet i Vigersted Hallen onsdag d. 21. marts 2018. Vi begynder kl. 19, hvor der vil blive serveret kaffe og kringle. Forslag til punkter til generalforsamlingen skal være forretningsudvalget i hænde mindst 8 dage før. Forretningsudvalget består af Signe Andersen, Karina Kristensen og Thomas Lausten.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Beretning fra formanden.

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab.

Pkt. 4: Udvalgene aflægger beretning.

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 6: Budget for 2016

Pkt. 7: Fastlæggelse af kontingent 2017/2018

Pkt. 8: Valg af a. Forretningsudvalg, b. Bestyrelsesmedlemmer og c. Revisorer

Pkt. 9: Eventuelle punkter

Tak for en god juletræsfest

Vigersted Idrætsforening vil gerne sige tak til alle fremmødte for en veloverstået juletræsfest.

Ordinær generalforsamling for VIF onsdag d. 21. marts

Der afholdes ordinær generalforsamling for VIF onsdag d. 21. marts kl. 19 i cafeteriet Som sædvanen foreskriver vil der være kringle og kaffe. Vi forventer, at det tager 2-3 timer og vi håber, at der er … Læs mere


Se alle nyheder